קרן קורת לפיתוח הגליל

מטרת הקרן

פיתוח והקמה של עסקים בעלי מחזור מכירות מינימאלי של 400,000 ש"ח

קהל יעד

לעסקים חדשים או קיימים בעלי מחזור שנתי מעל 400,000 ש"ח

תנאי ההלוואה

סכום מקסימאלי: 1,200,000 ש"ח

ריבית: פקיים + 1.5%

תקופת החזר: 5 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של 3 חודשים

הון עצמי: 20%

בטחונות: עד 50% מגובה ההלוואה

חדשות ועדכונים

ארועי החודש