קרן סולם

מטרת הקרן

להוכיח כי אפשרי ומשתלם לאשר הלוואות לקהילה הערבית בישראל.

ליצור מקורות אשראי ללקוחות ערביים שנתקלים בקושי לקבל הלוואה.

קהל יעד

מיזמים חדשים והרחבת עסקים קיימים במגזר הערבי ועסקים משותפים למגזר היהודי והערבי.

תנאי ההלוואה

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

הון עצמי של 20% מתוכנית ההשקעה .

גובה הסיוע

​עד 135,000 ₪.

תקופת פירעון

עד 5 שנים

ריבית

פריים + 2%

בטחונות

​2 ערבים לגבי הלוואות מעל 60 אלף ₪ וערב אחד לגבי הלוואות קטנות.

תקציב/היקף פעילות

​הלוואות ליותר מ-380 עסקים ואנשים פרטיים.סכום ההלוואה הממוצעת עומד על .85.000 ₪.

חדשות ועדכונים

ארועי החודש