קרן ניו יורק

מטרת הקרן

להקמה והרחבה של עסקים. מרכיב ההון החוזר מתוך תכנית ההשקעה הכוללת עד 50% ובתנאי שלפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.

קהל יעד

לכלל היזמים/בעלי עסקים בגליל, באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות הלוואה אחרות של הסוכנות היהודית.

תנאי ההלוואה

גובה הסיוע

​עד 300,000 ₪.

תקופת פירעון עד 6 שנים עם אפשרות לגרייס של עד שנה.

ריבית פריים + 0.6%

בטחונות עד 95% בערבות שיורית של הקרן , הרכב הביטחונות המלא בהתאם להחלטת וועדת הקרן ועפ"י סיכום פרטני עם הבנק

חדשות ועדכונים

ארועי החודש