הקרן לעולה העצמאי

מטרת הקרן

הקרן לעולה העצמאי ניתנת על ידי משרד הקליטה באמצעות בנק הפועלים ומטרתה לסייע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בהקמה או הרחבת עסק.

קהל יעד

עולים חדשים עד 10 שנים מיום עלייתם ארצה ותושבים חוזרים ששהו מעל 3 שנים בחו"ל (יהיו זכאים להלוואה עד שנתיים מיום חזרתם ארצה).

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה: עד 100,000 ש"ח

ריבית: מדד + 2%

תקופת החזר: עד 5 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של שנה (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד)

הון עצמי: 25% לפחות מסכום ההלוואה


בטחונות: ערב על כל 35,000 ש"ח או בטחונות מטריאליים בהתאם לגובה ההלוואה


הקרן תעניק מענק בגובה 17.5% מסך ההלוואה (לא יותר מ- 5000 ₪) כעבור 3 שנים בתנאי שהלווה ממשיך להפעיל את העסק ומחזיר את ההלוואה כסדרה.

חדשות ועדכונים

ארועי החודש