הקרן להעצמת נשים

מטרת הקרן

קרן סיוע לעסקים קיימים וחדשים של נשים.

קהל יעד

מיזמים ועסקים של נשים.

תנאי ההלוואה

סך כל ההשקעה לא תעלה על 50,000 ₪

סכום ההלוואה: 20,000 ש"ח

ריבית: פריים+1%

תקופת החזר: 3 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של 3 חודשים
בטחונות: ערב אחד (לא קרוב מדרגה ראשונה).

חדשות ועדכונים

ארועי החודש