האגודה להלוואות ללא ריבית מסלול השקעות

מטרת הקרן

האגודה הישראלית ללא ריבית הינה קרן פרטית הנותנת הלוואות להקמה והרחבה של עסקים.

קהל יעד

עסקים ומיזמים עם מחזור מכירות חודשי עד 150,000 ₪

תנאי ההלוואה

ההלוואה הינה עד 90,000 ש"ח, ללא ריבית, ל- 45 חודשים. נדרש להשקיע לפחות 15% מההון העצמי. בטחונות - 4 ערבים.

חדשות ועדכונים

ארועי החודש