עבודה עם ומול רואה חשבון

כל בעל עסק מתמחה בליבת העסק,משם בד"כ הוא צמח, אם זה מפעל לעיבוד שבבי, תכנת, או קונדיטור, ואילו הנושאים העסקים מטבע הדברים זרים לו, ופעמים רבות הנם בגדר נטל עד כדי כאב ראש, ובכלל אותם נושאים עסקים אני מכליל את השיווק, מסים, נושאי כ"א, תפעול יעיל, בטיחות ועוד רבים אחרים. בחברה גדולה יותר לכל נושא שכזה יש אדם שזה תחום עיסקו, מנהל שיווק, מנהל כספים ועוד נוספים. יוצא מהאמור לעיל שבעלי עסקים מסדר גודל קטן ובינוני צריכים להיעזר ביועצים, כאן התמקדתי בעבודה מול רואה חשבון, בשינויים המתחייבים זה יהיה נכון על תחומים נוספים.
מחבר: משה הדס רו 19-11-2012

עבודה עם ומול רואה חשבון

יוצא מהאמור לעיל שבעלי עסקים מסדר גודל קטן ובינוני צריכים להעזר ביועצים, כאן התמקדתי בעבודה מול רואה חשבון, בשינויים המתחיבים זה יהיה נכון על תחומים נוספים.

רצ”ב מספר נקודות אשר לדעתי מהווים יסוד ותשתית לעבודה טובה מול רואה חשבון (רו”ח)

ההנחה הטמונה בבסיס ניר זה היא שרו”ח עושה גם את הנהלת החשבונות, במקרה שלא נא לבצע נוהל זה גם על מנהל החשבונות.

1.      מידי חודש תיערך פגישת עבודה שוטפת עם רואה החשבון של החברה, ביטול של הפגישה לא באה בחשבון, אתם הלקוח הכי חשוב.

2.      נהוג ל- “זרוק” מסמכים וחשבונות בשקית, ולהגיד "זה מיועד למנהל חשבונות/ רואה חשבונות ", זו דרך שגויה, לפני שמעבירים את הנייר יש ללמוד אותו ולהכיר במה מדובר, אם לא מבינים את הנייר להתייעץ, אין לזרוק בעיות הלאה!!!!

3.      לפני אותה פגישה יש לדאוג לקבלת דוחות כספים מעודכנים עד לאותו יום, הרווח הנוסף מכך יהיה שבכך תקיימו אילוץ על עדכון חשבונותיכם.

4.      לאחר קבלת הדו”ח  ולפני קיום הפגישה תוציאו ניר אשר יהווה בסיס לסדר יום, תוספות על ניר זה בפגישה אפשרי, גריעות אין.

5.      בין שאר הנושאים שיועלו בפגישה:

6.      עדכוני חקיקה בכלל ובנושאי עבודה, מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי בפרט.

7.      כרטיסי עובדים מאופסים, וכך גם כרטיסי מפרעות, לא תיתכן גרירת יתרה לאורך זמן.

8.      כרטיסי לקוחות בזכות – ניתוח.

9.      כרטיסי ספקים בחובה – ניתוח.

10.  מעבר על הוצאות, גם באספקט הכלכלי, וגם באספקט של מיסוי.

11.  סקירת כל מאזן הבוחן, לשם היתקלות בחריגים, ספקים לא מזוהים, עובדים לא מוכרים, לקוחות חדשים.

12.  ביצוע גיול לקוחות בעזרת התוכנה ובעזרתו של הרו”ח.

13.  השוואת דוחות  לשנים קודמות, ולחודשים קודמים באותה שנה.

14.  יצירת קשר עם לקוחות אחרים של רו”ח לשם הצעת שרותיכם הטובים.

15.  אפשרות ליצירת קשר ON LINE עם מחשב רו”ח לשם כניסה לשאילתות על כרטיסי הנה”ח שונים.

16.  התייעצות כלכלית במקרה של כניסה לפרויקטים חדשים.

17.  התייעצות במקרה של הוצאת הוצאות חריגות.

18.  התייעצות לפני החלפת רכבים.

19.  איזה דברים חכמים ראה ונתקל בשטחים אחרים, בעסקים אחרים, שניתן לאמץ.

20.  כמו כן פעמים בשנה פגישה עם סוכן הביטוח, לחיזוק קשר, סקירת סיכונים, ועדכון על חידושים.

 רואה חשבון הוא לא רק לצורך דוחות למס הכנסה, נזכור תמיד, כל אלו שהוזכרו לעיל יהיו שותפים נאמנים להצלחתכם, והם יתרמו במידה ותבקשו, בחפץ לב.

חדשות ועדכונים

ארועי החודש