מימון נכון

אחת הבעיות הנפוצות בעסקים היא תזרים מזומנים בעייתי, הנובע ממימון לקוי בעסק. כל בעל עסק משתדל לבחור היטב את הספקים המתאימים לעסק. כל בעל העסק גם משתדל לבחור היטב את העובדים המתאימים לעסק.
מחבר: אלכס שחם יועץ עסקי כלכלי 28-03-2012

מימון נכון – חשוב וגם כדאי

בכל הנוגע לבחירת מקורות מימון מתאימים לעסק, קיים עדיין חוסר ידיעה מדאיג אצל חלק מבעלי העסקים.

חוסר ידיעה זה מתבטא בשני מישורים:

1) שימוש לא יעיל במקורות מימון קיימים.

2) דלילות מקורות המימון.

אתייחס בקצרה לשני נושאים אלו.

אצל חלק גדול מבעלי העסקים קיים שימוש בעיקר בשני מקורות מימון בנקאיים: הלוואה בנקאית ו/או מסגרת אשראי בנקאי. לא רק זאת, אלא שלעיתים גם נעשה בהם שימוש שגוי.

לא פעם אני נתקל במקרים שרכישות משמעותיות לעסק כגון: הצטיידות ראשונית, שיפוצים, חידוש ציוד מחשבים, החלפת ציוד תקשורת וכד' נעשים באמצעות ניצול מסגרת האשראי בבנק, או פריסת תשלומים לספק. כתוצאה מכך מגיע העסק מהר מאוד למחנק אשראי.

כלל בסיסי במימון קובע כי מימון השקעות בעסק (נכסים, ציוד, כלי רכב וכד') מן הראוי שיעשה באמצעות מימון לטווח ארוך, למשל הלוואות, ואילו לצורך מימון ההוצאות השוטפות בעסק (קניות, משכורות, שכ"ד וכד') מן הראוי להשתמש במימון לטווח קצר, למשל מסגרת אשראי.

חשוב מאוד לנהל תזרים מזומנים חיובי, בדרך של הקבלת ההוצאות לזרם ההכנסות שהעסק מייצר. על פי גישה זו, אין צורך לממן תוך זמן קצר נכסים והשקעות ש"יעבדו" ביצירת הכנסות לעסק לאורך שנים.

בנוסף רצוי כמובן גם לגוון את מקורות המימון לעסק. בכל עסק ממוצע קיימים מספר מקורות מימון. חלקם בנקאיים וחלקם לא בנקאיים. לא כל מקור מתאים לכל עסק ולכל מצב. אולם, זהו בדיוק תפקידו של בעל העסק - לבחון את כלל אפשרויות המימון שברשותו, ולרתום את הטובות והמתאימות ביותר לעסק. בדיוק כמו בחירת ספקים ו/או עובדים.

אין זאת אלא שחלק מבעלי העסקים כלל אינם מודעים לאפשרויות הנוספות הקיימות, וחבל! שאחרת קשה להבין מדוע אינם משתמשים בהם.

תזרים מזומנים חיובי הינו 'החמצן' של העסק, וככזה הוא חייב להיות מנוהל בקפדנות ובתבונה. לשמחתנו - ניתן ללמוד זאת בזמן קצר יחסית.

אלכס שחם, רו"ח

יועץ עסקי, כלכלי ופיננסי.

 

חדשות ועדכונים

ארועי החודש