השקעת הון ראשונית בעסק חדש: הון עצמי או הלוואה בנקאית?

מחבר: הנרי ביטון, מנכ"ל מ.ט.י – מרכז טיפוח 02-10-2013

אין להשתמש בכל ההון העצמי הקיים על ההשקעות הדרושות להקמה והרצה ראשונית של העסק מהסיבות הבאות:

  1. בהרבה מקרים ההערכות אופטימיות ביחס למציאות, והשיפוצים עולים בסופו של דבר יותר מהחזוי. כך גם רכישות שונות. השיווק והפרסום עלולים לגלוש מערב לתחזית גם הם, וכך קורה לעיתים רבות, שיזם אשר תכנן להשקיע 300 אלף ₪ משקיע בסופו של דבר 400 אלף ₪. אסור לנער את הכיסים על תכולתם בהשקעות ראשוניות בעסק.
  2. יזם מטבעו אופטימי ולכן גם תחזית המכירות שלו למחצית השנה הראשונה מתבררת כאופטימית מדי ולוקח זמן לצבור מוניטין ולהגיע לרמת מכירת של נקודת איזון או לרווחיות. בהעדר הון עצמי, שאזל בהשקעות, העסק נקלע לגרעון ולמשיכות יתר שנגרמים כתוצאה ממיעוט הכנסות ומעדיף הוצאות שוטפות ביחס להכנסות.
  3. קשה מאד לגייס הון כאשר העסק נקלע לקשיים ולמצוקת אשראי. קל יותר לגייס כאשר יש הון ונותנים כסף למי שישי. לא למי שאין!

המלצות:

  1. כדאי ואפשר להקים מיזם עסקי בהון עצמי בלבד כאשר ההון העצמי גדולה בהרבה מסך ההשקעות הצפויות. רצוי שהון העצמי יהיה כפול מסך ההשקעות הצפויות, כך שתהיה רזרבה ורשת בטחון לתקופה הראשונה של הפעילות העסקית.
  2. במידה והמיזם מתנהל עפ"י התחזיות במשך 8 עד 12 חודשים, אין גרעון ויש רווחיות מספקת, אזי כדאי לפרוע את ההלוואה שנלקחה. יש לסכם מראש עם הבנק על אפשרות לפירעון מוקדם ללא עמלת פירעון מוקדם. ניתן להשיג הסדר כזה עם הבנק בטרם ביצוע והלוואה. כמעט בכל ההלוואות המוסדרות דרך מטי ניתן לסלק את ההלוואות ללא עמלה / קנס על פירעון מוקדם.
  3. בכל מקרה, יש לשמור רזרבה משמעותית בזמן התכנון להקמה ותקופת ההרצה הראשונה, גם כאשר משתמשים בהלוואה. הרזרבה הנשמרת מבטיחה רשת בטחון בתקופה הקריטית של השנה הראשונה. הרזרבה צריכה כמובן להיות מהון עצמי ולא מאשראי בנקאי.

חדשות ועדכונים

ארועי החודש