הלוואות לעסקים קטנים

מ.ט.י גליל מערבי, מוכר ומוסמך ע"י כל הקרנות, להגיש בקשות למימון (מלוות בתוכנית עסקית). ההלוואות לעסקים קטנים בדר"כ מתייחסות לכמה פרמטרים
מחבר: הנרי ביטו, מנכ"ל מטי גליל מערבי 04-02-2012

לעסקים קטנים מס' מאפיינים בסיסיים המשפיעים על השגת הלוואות ומימון.

א. עסקים קטנים נחשבים למסוכנים למדי עבור המוסדות הפיננסיים השוקלים מתן אשראי (כ- 75% מהעסקים החדשים לא שורדים לאחר 5 שנים).
ב. לעסקים קטנים חסר ידע וכלי ניהול עסקיים מקצועיים.
ג. עסקים קטנים הם בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה. בנוסף לגמישות וזמן תגובה מהיר. כאשר המערכת הפיננסית מזהה סיכון גבוה, היא פועלת בשני אופנים:
1.  דוחה בקשות מימון.
2. במקרה הטוב, מבקשת כיסוי ובטחונות ("שים כסף ואתן לך כסף").
כתוצאה מכל אלה, בכל העולם מבינים כי הבעיה העיקרית של מימון לעסקים קטנים היא בעיית הבטוחות. כתוצאה מזה, קמו קרנות לעסקים קטנים ע"י גופים ציבוריים ופילנטרופים, אשר מטרתן הקלה משמעותית בביטחונות ומימון ותנאי אשראי משופרים ביחס למערכת הבנקאית.
מ.ט.י גליל מערבי, מוכר ומוסמך ע"י כל הקרנות, להגיש בקשות למימון (מלוות בתוכנית עסקית).
ההלוואות לעסקים קטנים בדר"כ מתייחסות לכמה פרמטרים:
1. אוכלוסיית יעד -   הקרן לעיתים מגדירה אוכלוסיות יעד לפי אזור גיאוגרפי, גיל, מין, מצב אישי וכו'.
2. ייעוד הכספים בהלוואה -   ביצוע השקעות חד פעמיות במבנה ובציוד ו/או שימוש במלאי ו/או הון חוזר (הוצאות שוטפות).
3. סכום מרבי - כל קרן מגדירה את הסכום המרבי בהלוואות הניתנות.
4. בטחונות -  שיעור הביטחונות שהקרן מעמידה לטובת ההלוואה מול סוג ושיעור הביטחונות שעל הלווה להעמיד נע בדר"כ מ- 50% עד 0%.
5. ריבית -   קרנות להלוואות נותנות הקלות משמעותיות בריבית ביחס למקובל במערכת הבנקאית.
6. תקופת החזר -  נע בין 3 שנים ל- 6 שנים.
7. תקופת "גרייס" -  דחיית התשלום הראשון של הקרן  מ-3 עד 12 חודשים.
8. פרעון מוקדם -  כל ההלוואות לעסקים קטנים מאפשרות פרעון מוקדם ללא קנס / עמלת פרעון מוגדל.
לסיכום, עסקים קטנים זקוקים למימון להקמה, להרחבת הפעילות או לתפעול שוטף. בבנקים קשה להשיג מימון, מחוסר בטחונות וגם התנאים הנלווים בדר"כ יקרים.
הלוואות לעסקים קטנים מומלץ לבדוק במ.ט.י גליל מערבי את האפשרויות המתאימות, אשר בכולן יש הקלות משמעותיות בביטחונות, בריבית ובתנאי ההחזר.

חדשות ועדכונים

ארועי החודש